buy modafinil

Overleg:

Rij afstanden, Paal afstanden, geer rijen, kopakkers, paden en alles wat noodzakelijk is voor een optimaal gebruik van het perceel.

Inmeten:

Perceel inmeten voor het bepalen van het oppervlak en het maken van de juiste tekening.

Digitaal ontwerp:

Het digitaal ontwerp wordt met Autocad verwerkt zodat in het terrein alle benodigde gegevens snel en adequaat beschikbaar zijn om snel te kunnen uitzetten.

Tekeningen:

Uit de tekeningen is de volgende informatie te halen. Het aantal palen, bomen en oppervlakte. Tevens is van tevoren te bepalen of de grond optimaal gebruikt wordt en om wijzigingen en aanpassingen te doen. Zie hieronder voor enkele voorbeelden van tekenwerk.

Uitzetten:

Hoofdmaatvoering van schoorpalen, ankers, palen , haaks lijnen met een maximale afstand. Alles wat noodzakelijk is voor de teler voor het vergemakkelijken van de rest van het te uitzetwerk.

Tevens kan er ook sloten, paden, hagen en drainage worden uitgezet.

Het perceel kan netjes verdeeld worden in het juiste raster met elke gewenste hart-op-hart maat. Tevens zijn alle lijnen netjes haaks uit te zetten. Hierdoor is de meest economische opstelling van de bomen realiseerbaar. Op papier is exact te bepalen hoeveel bomen op het perceel kunnen worden geplaatst. Telers kunnen de tekening ook gebruiken om een exacte offerte aan te vragen voor beregening, druppelbevloeiing of overkapping. Zeker voor het plaatsen van overkappingen kan een goede tekening en het goed uitmeten helpen om de overkapping goed te kunnen plaatsen.

Ook is het sinds 2007 mogelijk om tegen een geringe meerprijs de kadastrale kaart in de tekening mee te nemen. Hiermee heeft de teler meteen een goede tekening in handen waar alle gebouwen, bomen en erfgrenzen op staan.

buy modafinil uk amazon